Έχοντας ήδη μια μακρά διαδρομή στην πνευματική αναζήτηση, διαπιστώσαμε ότι αυτή η εμπειρία άλλαξε τη ζωή μας καθοριστικά, καθώς μας έφερε σε επαφή με πολύ βαθύτερα εσωτερικά πεδία της ύπαρξής μας και μας επέτρεψε να βιώσουμε αρχέγονες ενέργειες και όψεις του Εαυτού που νομίζαμε χαμένες από καιρό. Γεμάτοι από νέες επιγνώσεις, συνειδητοποιήσαμε πως ενέργεια της Μητέρας και της Κόρης είναι ζωντανή και η αγκαλιά τους περιμένει ορθάνοιχτη κάθε αναζητητή που προσέρχεται με τον δέοντα σεβασμό.

 

Το εγχείρημά μας

 

Έχοντας ολοκληρώσει τον δικό μας κύκλο και μετά από εσωτερική προτροπή της Δήμητρας, στις 12 Οκτωβρίου 2014, τέσσερα από τα μέλη της άτυπης εσωτερικής ομάδας "Εντελέχεια" ιδρύσαμε  την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία  "Ελευσίνια Μυστήρια", με στόχο να μοιραστούμε τον πλούτο των επιγνώσεων που ανακαλύψαμε στα Μυστήρια με κάθε αναζητητή της εσωτερικής, πνευματικής αλήθειας. 

 

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

  • Η διοργάνωση ομάδων μελέτης του διαθέσιμου υλικού και η ανάπτυξη νέων ερμηνειών και φιλοσοφικών προσεγγίσεων αναφορικά με τα Ελευσίνια Μυστήρια και τα Θεσμοφόρια.

  • Η διοργάνωση ομάδων συζήτησης, μελέτης και ανάλυσης της έννοιας των θεσμών όπως συμβολίζονται στις αρχαίες Ελληνικές εορτές και ιδιαίτερα αυτές της θεάς Δήμητρας, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ‘δεξαμενής σκέψης’ (think tank), σχετικά με την εξυγίανση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων, υγιών θεσμών, στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία.

  • Η προβολή και προώθηση της Ιδέας των Ελευσινίων Μυστηρίων.

  • Η αναβίωση των Ελευσινίων Μυστηρίων στο πλαίσιο της σύγχρονης πραγματικότητας της νέας εποχής.

  • Η μελέτη, ερμηνεία και αναβίωση άλλων αρχαίων ελληνικών εορτών και εθίμων στο πλαίσιο της νέας εποχής.

  • Η ενθάρρυνση του κοινού προς την αναζήτηση της αυτογνωσίας και την αξιοποίηση του πνευματικού πλούτου του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, με σκοπό την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

  • Η προαγωγή της πνευματικής καλλιέργειας των μελών και φίλων της εταιρείας αλλά και του ευρύτερου κοινού.

  • Η ενθάρρυνση της συγκριτικής μελέτης όλων των θρησκειών,  φιλοσοφιών, επιστημών και τεχνών, με ιδιαίτερη έμφαση στην σύνθεσή τους και τη διαμόρφωση κοινού πεδίου εργασίας για την προαγωγή της εφαρμογής των αρχών των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

  • Η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις και με κάθε άλλο φορέα με συναφείς σκοπούς.

  • Η υποστήριξη, τιμής ένεκεν, της λειτουργίας του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου της Ελευσίνας.

Όλες οι δράσεις είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χωρίς οικονομικά κέρδη για τα μέλη. Κάθε μορφής έσοδο από τις δράσεις αυτές διατίθεται για την αναχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τη επίτευξη των στόχων της. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητές μας θα βρείτε στη σελίδα "Τα Μυστήρια".

 

Για την  α.μ.κ.ε. "Ελευσίνια Μυστήρια"

Άννα Αποστολίδου  (Μαντίνεια)

 

Έρρωσθε!

 

 

 

 

 

Σχετικά με εμάς

Καλώς ήρθατε στη σελίδα της ομάδας μας!

 

Η ιστορία μας

 

Το 2014 η άτυπη ομάδα "Εντελέχεια", ακουλουθώντας μια εσωτερική προτροπή, επιχείρησε να αναβιώσει (και μπορούμε να πούμε ότι αυτό έγινε με επιτυχία) τα Ελευσίνια Μυστήρια στο πλαίσιο της νέας εποχής.  Δηλαδή, αν και η αναβίωση στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στο μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο (όπως αυτό είναι γνωστό σήμερα) των Ελευσινίων Μυστηρίων, δεν περιορίστηκε σε αυτά αλλά αναπτύχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της νέας ενέργειας και αντίληψης.