Ο Ελευσίνιος Κύκλος περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα:

Α. Μικρά Ελευσίνια Μυστήρια

Β. Μεγάλα Ελευσίνια Μυστήρια

Γ. Εποπτεία

 

Στα Μυστήρια μπορούν να συμμετάσχουν όλοι, εφόσον δεν είναι 'ένοχοι αίματος' και μιλούν την Ελληνική γλώσσα. Σχετικά με την εσωτερική διδασκαλία και τη μυητική διαδικασία, τηρείται Σιωπή.

 

Παρακολούθηση ανά επίπεδο:

 

Για την καλύτερη ενεργειακή προσαρμογή των υποψηφίων, η συμμετοχή στον Ελευσίνιο Κύκλο, προϋποθέτει την παρακολούθηση ενός αριθμού μηνιαίων συναντήσεων, που είναι διαφορετικός για κάθε επίπεδο. 

 

Στις συναντήσεις, που θα γίνονται ένα Σάββατο το μήνα, οι υποψήφιοι παρακολουθούν τις εργασίες της εταιρείας, στις οποίες περιλαμβάνονται:

- Εσωτερική διδασκαλία μέσω διαυλισμού

- Ανάλυση των Ελευσίνιων αρχετύπων

 

Παράλληλα, δίνονται πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της τέλεσης των Μυστηρίων στην αρχαιότητα, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

 

1ο επίπεδο: Μικρά Ελευσίνια Μυστήρια

Τα Μικρά Ελευσίνια Μυστήρια θα γίνονται την 1η Κυριακή του Μαρτίου.

Οι υποψήφιοι των Μικρών Ελευσινίων Μυστηρίων παρακολουθούν μια σειρά εννέα (9) τρίωρων μηνιαίων συναντήσεων, που θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, τέσσερα από τα μαθήματα προηγούνται των Μικρών Ελευσινίων και πέντε έπονται.

Για τον νέο κύκλο, η παρακολούθηση θα ξεκινήσει στις 14 Νοεμβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2016. 

Η παρακολούθηση αυτών των μηνιαίων συναντήσεων μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου, για όσους διαμένουν εκτός Αθηνών. 

 

2ο επίπεδο: Μεγάλα Ελευσίνια Μυστήρια

Τα Μεγάλα Ελευσίνια Μυστήρια θα γίνονται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν λάβει τη μύηση των Μικρών Ελευσινίων, εφόσον είναι έτοιμοι να προχωρήσουν.

Μετά τη μύηση των Μεγάλων Ελευσινίων,  ακολουθεί μια σειρά δώδεκα (12) τρίωρων μηνιαίων συναντήσεων.

Για τον νέο κύκλο, οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν στις 24 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο 2016.

 

3ο επίπεδο: Εποπτεία

Οι υποψήφιοι εισέρχονται στο επίπεδο της Εποπτείας ένα χρόνο μετά τη μύησή τους στα Μεγάλα Ελευσίνια και αφού έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των δώδεκα (12) τρίωρων συναντήσεων.

Η Εποπτεία ολοκληρώνεται με έναν τελευταίο, σύντομο  κύκλο τριών (3) τρίωρων μηνιαίων συναντήσεων στους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο.

Οι πρώτες συναντήσεις της Εποπτείας θα γίνουν στους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016.

 

Λόγω του περιορισμένου χώρου τηρείται σειρά προτεραιότητας.

 

Τα Μυστήρια